Information om behandling av personuppgifter
I samband med att GDPR (General Data Protection Regulation), EUs nya allmänna dataskyddsförordning, träder i kraft den
25 maj 2018 blir det nya regler för hantering av personuppgifter. Denna lag avser regler för att personuppgifter som samlas
in och behandlas av företag och organisationer hanteras på ett korrekt sätt, i syfte att stärka dataskyddet för personlig integritet.


Sandhamns Värdshus AB vill säkerställa att du som gäst hos oss känner trygghet med hur vi hanterar dina
personuppgifter. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än att skicka bokningsbekräftelser och påminnelser om
kommande bokningar. Din kontaktinformation sparas i ett privat register. Denna information är inte offentlig, delas aldrig
och har ingen inblandning från tredje part.

Du kan när som helst begära att informationen om din person omedelbart ska raderas från vårt register.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående vår hantering av dina personuppgifter.


Information och samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Sandhamns Värdshus
Box 79
130 39 Sandhamn


Syfte och hur vi använder dina personuppgifter
När du lämnar dina personuppgifter för att göra en bokning hos oss, kommer dina personuppgifter endast användas för
respektive syfte. Personuppgifterna används för att vi ska kunna kontakta dig angående din bokning om vi behöver.


Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom att godkänna dessa villkor lämnar du ditt samtycke till Sandhamns Värdshus att hantera dina personuppgifter när
det gäller din bokning. Ditt samtycke kommer att registreras i vårt bokningssystem och kommer sedan att lagras
tillsammans med dina personuppgifter under den tid dessa lagras.


Dessa personuppgifter sparas för din bokning
Förnamn, efternamn, adress, mobiltelefon, e-post och nationalitet


Lagringstid och villkor för radering av personuppgifter
Sandhamns Värdshus lagrar bara dina personuppgifter så länge det finns ett behov av dem. När dit besök är utfört eller när
behovet och syftet med lagringen inte längre finns raderas dina uppgifter. Generellt raderas dina uppgifter efter två månader.


Dina rättigheter och dina val
Som registrerad har du rättigheter som du behöver känna till. Du har bland annat rätt till att få felaktiga uppgifter rättade.
Upplever du att du råkat skicka in felaktiga uppgifter eller om dina personuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår är
du välkommen att kontakta oss för att få dina uppgifter uppdaterade.
Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
Du har också rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. Vid registerförfrågan skickar du en skriftlig
begäran till vår personuppgiftsansvarige. Svar på dessa skickas på din folkbokföringsadress.


Har du några andra frågor kring dina personuppgifter eller om du anser att dina rättigheter inte respekteras är du
välkommen att kontakta Sandhamns Värdshus. Du har också rätt att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet i Sverige.


Så här kontaktar du Sandhamns Värdshus
Box 79
130 39 Sandhamn
E-post: info@sandhamns-vardshus.se
Hemsida: http://www.sandhamns-vardshus.se


Så här kontaktar du Datainspektionen
Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se